Vrátkovská 2058/9, 100 00 Praha 10 – Strašnice 603 321 058
Diagnostika konstrukcí

Provedení prohlídky stávajícího stavu konstrukce (pasportizace) se záznamem poruch

Konstrukce a materiál

Destruktivní i nedestruktivní zkoušky mechanických vlastností betonu

Statika a dynamika

Statický návrh železobetonových, ocelových a dřevěných konstrukcí nebo jednotlivých prvků

Statika, dynamika budov Praha

Vážení zákazníci,

vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

Experis DSKM, s.r.o. je firmou zabývající se vlastnostmi a návrhy stavebních konstrukcí nebo stavebních materiálů.

Společnost byla založena třemi společníky, dvěma absolventy a jedním profesorem Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Naše společnost nabízí následující služby:

  • Diagnostika stavebních konstrukcí
  • Zpracování skutečného stavu stavební konstrukce či budovy (pasportizace)
  • Vypracování statických návrhů konstrukcí a prvků konstrukce
  • Vypracování dynamických a seizmických výpočtů a návrhů konstrukcí
  • Analýza konstrukce a konstrukčních systémů
  • Zkoušení vlastností materiálů
  • Výzkum v oboru stavebnictví

Reference

Služby