Most přes Labe v Kuksu

Investor: ČVUT v Praze

Zajištění míst pro odběr vzorků z nosné konstrukce ocelového mostu a jejich následný odběr

Objekt veslařského klubu Neratovice

Sledování pohybu zděné konstrukce, projekt provizorního zajištění objektu.

Pěší lávka na ulici Pražská

Investor: Město Dobříš

Celkové zhodnocení stavu konstrukce a jejích nosných částí. Stanovení korozních úbytků a následný
přepočet ocelové nosné konstrukce dle platných předpisů. Odběr vzorků z ocelové konstrukce pro
zkoušku tahové pevnosti včetně jejich provedení.

City Center Olomouc

Investor: ČVUT v Praze

V současné době provádíme analýzu konstrukce objektu City Center Olomouc a určení vhodných míst k odběru vzorků betonu
v nosné konstrukci.

Historická brána do ZÚŠ Dobříš

Investor: Město dobříš

Celkové zhodnocení stavu brány, výpočet odolnosti proti překlopení. Sledování rozevírání trhlin pomocí dilatometrického měření a sádrových pásků na objektu.