V případě, že potřebujete zjistit stávající stav objektu nebo konstrukce před provedením např. rekonstrukce nebo výstavby v okolí tohoto objektu či konstrukce, nabízíme:

Před zahájení přestavby konstrukce nebo její rekonstrukcí, nabízíme kompletní diagnostiku betonových, železobetonových a ocelových konstrukcí: