Ve spolupráci s Experimentálním centrem Fakulty stavební ČVUT v Praze, zajišťujeme akreditované zkoušky mechanických vlastností všech stavebních materiálů, jako jsou beton, ocel, dřevo apod. nebo jejich kombinací v konstrukčních detailech:

Dále nabízíme teoretický i experimentální výzkum v oblasti konstrukcí nebo jejich detailů a materiálů.