Statika, dynamika budov Praha

Vážení zákazníci,

vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

Experis DSKM, s.r.o. je firmou zabývající se vlastnostmi a návrhy stavebních konstrukcí nebo stavebních materiálů.

Společnost byla založena třemi společníky, dvěma absolventy a jedním profesorem Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Naše společnost nabízí následující služby:

  • Diagnostika stavebních konstrukcí
  • Zpracování skutečného stavu stavební konstrukce či budovy (pasportizace)
  • Vypracování statických návrhů konstrukcí a prvků konstrukce
  • Vypracování dynamických a seizmických výpočtů a návrhů konstrukcí
  • Analýza konstrukce a konstrukčních systémů
  • Zkoušení vlastností materiálů
  • Výzkum v oboru stavebnictví

Kontakt

Experis DSKM, s.r.o.
Vrátkovská 2058/9
100 00 Praha 10 - Strašnice
Praha

IČ 24224189, DIČ CZ24224189

Ing. Jan Zatloukal, Ph.D.
jednatel společnosti, autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb, diagnostika a zkoušení staveb, ČKAIT 602804

znalec v oboru stavebnictví, odvětví inženýrské stavby, stavební materiál, stavby dopravní, stavby průmyslové, stavby energetických zařízení

tel: +420 603 321 058

e-mail: zatloukal@experis-dskm.cz

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. FEng,
emeritní rektor ČVUT v Praze, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb, zkoušení a diagnostika staveb, ČKAIT 12441

tel: +420 606 755 640

 

Napište nám

* - povinné pole