Aktuality

Olomouc

 

City Center Olomouc

Investor: ČVUT v Praze

V současné době provádíme analýzu konstrukce objektu City Center Olomouc a určení vhodných míst k odběru vzorků betonu v nosné konstrukci.

Experis DSKM: Diagnostika, Statika, Konstrukce, Materiály

Experis DSKM, s.r.o. je firmou zabývající se vlastnostmi a návrhy stavebních konstrukcí nebo stavebních materiálů. Naše společnost nabízí následující služby:

  • Diagnostika stavebních konstrukcí
  • Zpracování skutečného stavu stavební konstrukce či budovy (pasportizace)
  • Vypracování statických návrhů konstrukcí a prvků konstrukce
  • Vypracování dynamických a seizmických výpočtů a návrhů konstrukcí
  • Analýza konstrukce a konstrukčních systémů
  • Zkoušení vlastností materiálů
  • Výzkum v oboru stavebnictví