Nabízíme zpracování statických a dynamických výpočtů konstrukcí nebo jejich prvků: