Aktuality

Olomouc

 

City Center Olomouc

Investor: ČVUT v Praze

V současné době provádíme analýzu konstrukce objektu City Center Olomouc a určení vhodných míst k odběru vzorků betonu v nosné konstrukci.

Statika a dynamika

Nabízíme zpracování statických a dynamických výpočtů konstrukcí nebo jejich prvků:

  • Statický návrh železobetonových, ocelových a dřevěných konstrukcí nebo jednotlivých prvků
  • Posouzení únosnosti a použitelnosti stávajících konstrukcí
  • Statické posouzení konstrukcí nebo prvků a jejich další využití v návaznosti na předchozí diagnostiku stavu konstrukce
  • Návrh a posouzení konstrukcí nebo prvků vystavených dynamickému zatížení
  • Návrh a posouzení konstrukcí nebo prvků, u kterých je vyžadována seizmická odolnost