Aktuality

Olomouc

 

City Center Olomouc

Investor: ČVUT v Praze

V současné době provádíme analýzu konstrukce objektu City Center Olomouc a určení vhodných míst k odběru vzorků betonu v nosné konstrukci.

Konstrukce a materiál

Ve spolupráci s Experimentálním centrem Fakulty stavební ČVUT v Praze, zajišťujeme akreditované zkoušky mechanických vlastností všech stavebních materiálů, jako jsou beton, ocel, dřevo apod. nebo jejich kombinací v konstrukčních detailech:

  • Destruktivní i nedestruktivní zkoušky mechanických vlastností betonu – pevnost v tlaku, příčném tahu, tahu za ohybu, modulu pružnosti a další.
  • Destruktivní zkoušení oceli – mez kluzu, pevnost v tahu, modul pružnosti.
  • Návrh a experimentální ověření speciálních konstrukčních detailů prvků v konstrukci sestávajících se z jednoho nebo více druhů materiálů.
  • Na vyžádání jsme schopni sestavit takřka libovolný experiment (jsme omezeni pouze rozměry a fyzikálními zákony)

Dále nabízíme teoretický i experimentální výzkum v oblasti konstrukcí nebo jejich detailů a materiálů.