Aktuality

Olomouc

 

City Center Olomouc

Investor: ČVUT v Praze

V současné době provádíme analýzu konstrukce objektu City Center Olomouc a určení vhodných míst k odběru vzorků betonu v nosné konstrukci.

Diagnostika konstrukcí

V případě, že potřebujete zjistit stávající stav objektu nebo konstrukce před provedením např. rekonstrukce nebo výstavby v okolí tohoto objektu či konstrukce, nabízíme:

 • Provedení prohlídky stávajícího stavu konstrukce (pasportizace) se záznamem poruch
 • Vypracování zprávy včetně podrobné fotodokumentace a zanesení poruch do plánů

Před zahájení přestavby konstrukce nebo její rekonstrukcí, nabízíme kompletní diagnostiku betonových, železobetonových a ocelových konstrukcí:

 • Komplexní diagnostika stavu konstrukce nebo jích částí
 • Stanovení vyztužení železobetonových konstrukcí včetně krytí a průměru nedestruktivní metodou – Profoscope 5+
 • Destruktivní stanovení kvality výztuže na odebraných vzorcích
 • Stanovení kvality betonu v konstrukci nedestruktivně Schmidtovým kladívkem
 • Stanovení kvality betonu v konstrukci nedestruktivně odtrhovou zkouškou
 • Destruktivní stanovení třídy betonu na vývrtech
 • Stanovení hloubky karbonatace betonu
 • Odběr vzorků z ocelových konstrukcí a stanovení kvality oceli
 • A další dle potřeby a rozsahu objektu či konstrukce